De Leuven.cool website kreeg een nieuw jasje! De oude versie kan via volgende link geraadpleegd worden.

Vorige versie

De resultaten van het onderzoek

Eva Beele, onderzoekster aan de KU Leuven, deed onderzoek op basis van meetdata van 2 jaar metingen en kon al een aantal interessante en bruikbare conclusies trekken.

Het hitte-eiland effect in Leuven

's Nachts is er een verschil van ongeveer 6 a 7 graden tussen stadscentrum en de groenere deelgemeenten. Overdag speelt het hitte-eilandeffect minder en ligt het verschil rond de 3 graden. Tegelijkertijd zie je dat in het stadscentrum zelf ook duidelijke verschillen zijn te merken tussen de 'grijze' pleinen (verharde oppervlakten die geen water doorlaten) en de groene tuinen. Hier bedraagt het verschil soms 4 graden.

Er is ook een lager afkoelingspotentieel gemeten in het stadscentrum. En ook hier zijn er verschillen binnen het stadscentrum te zien.

Het gemiddelde temperatuurverschil tussen een specifieke sensor en het algemene gemiddelde ligt ook hoger wanneer de sensor zich in 'grijs' gebied (verharde oppervlakten die geen water doorlaten) bevindt. Op het industrieterrein in Haasrode is dit goed te zien.

Er is tenslotte ook een verschil te merken in de hoeveelheid hittegolfdagen en dus de duurtijd of sterkte van de hittegolf voor de verschillende locaties in de stad.

De invloed van groene, blauwe en grijze infrastructuur

Zowel de inplanting als de hoeveelheid groen (gras, struiken en bomen), blauw (water) als grijze (verharde oppervlakten die geen water doorlaten) oppervlakte speelt een rol in de 'sterkte' van het hitte-eilandeffect.

    Bomen (hoog groen) zijn het meest efficiënt overdag. Uit eerste, voorlopige analyses lijkt het erop dat een toename van 50% hoog groen kan leiden tot een afkoeling van meer dan 1 graad overdag.. Niet alleen verdampt er water via de huidmondjes van bladeren en daalt hierdoor de luchttemperatuur. Bomen bieden uiteraard ook schaduw tegen de zon
    Gras en struiken (laag groen) zijn het meest efficiënt ‘s nachts. Het lijkt uit de eerste onderzoeksresultaten dat 50% meer laag groen de nachttemperatuur gedurende een hittegolf tot 4 graden zou kunnen doen dalen. Laag groen neemt overdag namelijk weinig warmte op, en de weinige warmte die wordt opgenomen, kan ‘s nachts gemakkelijk opnieuw ontsnappen
    Water (blauw) is het meest efficiënt overdag omdat er verdamping is via het wateroppervlak en hierdoor de luchttemperatuur daalt
    In de mix tussen groen en blauwe oppervlakte biedt een groter oppervlak groen/blauw met een onregelmatige vorm het meeste verkoeling

Het ideaal is dus een mix van hoog en laag groen, en dat over een zo groot mogelijke oppervlakte. Want dat hebben we ook ontdekt: een grotere oppervlakte groen biedt meer verkoeling.

Eva Beele
Doctoraatsstudent

We zetten het onderzoek verder

Aan de ene kant kijken we hoe ver het verkoelende effect van groen reikt. Is dat enkele honderden meters of een paar kilometer?

Daarnaast gaan we deze zomer onderzoek doen naar hittestress. In welke mate hebben mensen last van de hitte? En wat is precies het verband tussen groen, temperatuur en hittestress? We zullen bij de Leuvenaars peilen hoe zij de temperatuur in de stad of de randgemeenten ervaren en dit combineren met de gegevens uit de weerstations.