De Leuven.cool website kreeg een nieuw jasje! De oude versie kan via volgende link geraadpleegd worden.

Vorige versie

Over Leuven.cool

Met het Leuven.cool project bestudeert de KU Leuven, in samenwerking de klimaatvzw Leuven2030, de stad Leuven en het KMI, het stadsklimaat in Leuven. Het project tracht onder meer het matigende effect van groene elementen op hitte in de stad en in de tuinen van burgers in kaart te brengen.

(CC-BY) M. Reyniers

Weerstation netwerk

Het weerstation netwerk bestaat uit een honderdtal weerstations verspreid over Leuven en omstreken. De weerstations zijn geïnstalleerd in zowel private tuinen als op (semi-)publieke locaties. Binnen het Leuven.cool netwerk gebruiken we een weerstation van het type Renkforce WH2600. Dit weerstation meet luchttemperatuur, relatieve vochtigheid, neerslag, windrichting, windsnelheid, radiatie en UV elke 16 seconden.

De meetmethode

De weerstations die gebruikt worden in Leuven.cool zijn allemaal van hetzelfde type, waardoor de onderlinge verschillen tussen de meetwaarden relevante informatie opleveren voor wetenschappelijk onderzoek. Het zijn echter geen professionele stations, en bovendien dient een officiële temperatuursmeting (zoals deze van het KMI) te gebeuren in een gesloten thermometerhut met actieve ventilatie. Hoewel de temperatuurssensor bij de Leuven.cool-stations eveneens in een kleine behuizing zit, is een (beperkt) verschil met de officiële metingen onvermijdelijk.

Om het verschil te kennen tussen de officiële meetmethode en de Leuven.cool-weerstations, zijn er enkele Leuven.cool-weerstations geplaatst in de onmiddellijke omgeving van de officiële KMI-stations. Het verschil die het Leuven.cool-station in Ukkel meet ten opzichte van de officiële KMI-waarnemingen op dezelfde plaats, wordt weergegeven op de pagina met de Metingen, bij Huidige afwijking.

Het verschil geeft een ruwe indicatie voor de afwijking van de temperatuursmetingen. Het Leuven.cool-onderzoeksteam gebruikt een random forest model dat ook andere parameters in rekening brengt. Dit model laat toe om elk station individueel te corrigeren. Dit model kunnen we echter niet toepassen op de realtime data in de Metingen maar enkel op de downloadbare data.

Het interpolatiemodel

Door de complexe opbouw van de stad (3D-structuren, combinatie van verschillende bouwmaterialen, etc.) is deze interpolatie geen wetenschappelijke interpolatie van de hitte binnen de stad, maar een visualisatietechniek om de data van de weerstations te interpoleren van puntdata naar de omgeving. We gebruiken hiervoor de KRIGING interpolatiemethode.

De data

De data die dit project oplevert, is vrij te raadplegen in een open dataset die ter beschikking staat in JSON formaat met de geaggregeerde data die elke 5 minuten wordt geüpdatet. Als je hier nog vragen over hebt, contacteer dan info@leuven.cool.

(CC-BY) M. Reyniers

Het team achter Leuven.cool

Uiteraard zijn onze talrijke deelnemers en vrijwilligers cruciaal en onmisbaar in het hele project.

Hiernaast werken er vanuit KU Leuven, Leuven 2030, Stad Leuven en KMI verschillende mensen mee aan dit project:

KU Leuven

  Ben Somers (projectleider)
  Eva Beele (Wetenschappelijk onderzoek, huidige technische lead)
  Margot Verhulst (Technische realisatie netwerk)
  Jingli Yan (Begeleiding wetenschappelijk onderzoek, installatie stations)
  Stien Heremans (Begeleiding wetenschappelijk onderzoek)
  Robbie Franssen (Wetenschappelijk onderzoek)
  Vida Farhadibansouleh (Wetenschappelijk onderzoek)
  Jordan Rodriguez Milis (Installatie stations)
  Eric Van Beek (Installatie stations)
  Viviane Crabbé (Administratie)

KMI

  Maarten Reyniers (back-end, database, forwarding WOW-BE)
  Clémence Dereux (Wetenschappelijk onderzoek)

Leuven2030

  Hanne Wouters (Projectverantwoordelijke bij Leuven 2030)
  Rafail Varonos (website)

Stad Leuven

  Tim Guily (contact Stad Leuven smart city werking)