De Leuven.cool website kreeg een nieuw jasje! De oude versie kan via volgende link geraadpleegd worden.

Vorige versie

Leuven, hier dringt het door!

Hier dringt het door!

In Leuven wordt er, waar het kan, ingezet op ontharding en vergroening, niet enkel om het hitte-eilandeffect tegen te gaan maar ook om te zorgen voor voldoende waterinfiltratie. Zo wordt ook het grondwater op peil gehouden en worden overstromingen tegen gegaan.

Hiernaast zijn er ook verschillende premies en advies om zelf ook je eigen grond te ontharden.

Meer over Hier dringt het door!